Wybory samorządowe 2018
Domena do sprzedania

Ponad 800 000 odsłon i 370 000 użytkowników miesięcznie

w okresie listopad - grudzień 2014 r.

Masz pomysł jak wykorzystać ten potencjał? Chcesz kupić lub wydzierżawić tą domenę?
Zadzwoń!!! 663 751 767 lub napisz osiorus@poczta.onet.pl

Jeśli masz produkt lub usługę skierowaną do samorządów lub lokalnych polityków
możesz również zareklamować się na tej stronie!

Wkrótce wybory! Nie głosuj w ciemno!

Skorzystaj z możliwości przejrzenia profili lub stron Kandydatów! Wybierz swoje województwo, powiat oraz gminę i dowiedz się kim są Kandydaci z Twojego okręgu i co mają Ci do zaproponowania.

Kalendarz wyborczy w roku 2014

W dniach 21.07.-21.08.2014r. Prezes Rady Ministrów zarządza przeprowadzenie wyborów samorządowych. Komitety wyborcze mogą być zgłaszane do 8.09.2014r., a do 7.10.2014r. komitety mają prawo zgłaszać swoich kandydatów na radnych. 17.10.2014r. mija termin zgłaszania kandydatów na wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast. W tym samym czasie powinny być podane informacje dotyczące lokali wyborczych. Osoby niepełnosprawne, które chcą głosować korespondencyjnie, mają prawo do złożenia odpowiedniego wniosku do 27.10.2014r. Tego dnia mija termin ogłaszania zarejestrowanych list kandydatów na radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W dniach 1.11.–14.11.2014r. istnieje możliwość bezpłatnej emisji materiałów przygotowanych przez komitety wyborcze w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych. Do 7.11.2014r. należy złożyć wniosek o głosowanie przez pełnomocnika. Dotyczy to osób starszych po 75. roku życia oraz osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 10.11.2014r. upływa termin, w jakim wyborca może sprawdzić czy został wpisany na listę wyborców. Można to zrobić tylko w urzędzie gminy. 12.11.2014r. jest ostatecznym terminem na dopisanie się do listy wyborców. 15.11.2014r. rozpoczyna się cisza wyborcza oraz następuje przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych list głosujących. 16.11.2014r. odbywają się wybory samorządowe. Głosować można w godzinach 7:00- 21:00. Druga tura wyborów ma miejsce 30.11.2014r.

Tworzenie komitetów wyborczych

Komitet wyborczy może być założony przez partie polityczne, organizacje społeczne bądź grupę wyborców. Taki komitet musi być zarejestrowany do 8.09.2014r. i zaakceptowany przez Państwową Komisję Wyborczą. Wniosek o rejestrację musi zawierać nazwę i adres komitetu oraz dane osobowe z podpisami minimum 5 osób będących w komitecie. W przypadku większej gminy, obowiązkowe może być złożenie karty podpisów poparcia co najmniej 20 osób. Nazwy komitetów nie mogą się powtarzać bądź zawierać elementów nazw partii politycznej czy innego komitetu.

Zgłaszanie kandydatów

Listę kandydatów na radnych (gminnych, powiatowych, sejmików) można składać najpóźniej do godziny 24.00 w dniu 07.10.2014r. Listę należy przedstawić w odpowiedniej terytorialnej komisji wyborczej.

Listę kandydatów na wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast można składać najpóźniej do godziny 24.00 w dniu 17.10.2014r. Listę należy przedstawić w odpowiedniej terytorialnej komisji wyborczej.

Kto może kandydować? Przede wszystkim musi to być obywatel Rzeczpospolitej Polski, który ma ukończone 18. lat jeśli chodzi o startowanie do rad, a 25. w przypadku kandydowania na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Osoby, które są pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, są pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu lub są ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu, nie mają prawa kandydować. Należy pamiętać, iż w przypadku, gdy w gminie stale zamieszkuje obywatel Unii Europejskiej, również ma on prawo do startowania w wyborach do rad. Warto wiedzieć, że w przypadku startowania do rad, należy stale zamieszkiwać teren, na którym przeprowadzane są wybory. Jeśli chodzi o kandydowanie na funkcję wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, to istnieje możliwość startowania poza miejscem stałego zamieszkania.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies - więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".