Wybory samorządowe 2018 powiat hajnowski - wybory do rady powiatu hajnowskiego - PiS Prawo i Sprawiedliwość, Kukiz'15, Koalicja Obywatelska, PO Platforma Obywatelska, PSL Polskie Stronnictwo Ludowe, SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej
Zareklamuj się na tej stronie! kontakt@e-samorzadowiec.pl
Wybory samorządowe 2018

Wybory samorządowe 2018 w powiecie hajnowskim

Wybory do rady powiatu hajnowskiego 2018

Okręg wyborczyKandydatKomitet wyborczy
1Bożena Maria MARKIEWICZKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
1Marzanna KOWALSKAKOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1Roman KICELKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT HAJNÓWKA
1Michał Mateusz RYBIŃSKIKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT HAJNÓWKA
1Angelina MASALSKAKOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
1Irena MARTYNIUKKOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
1Mikołaj ALEKSIUKKOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
1Anna Urszula DŹWILEWSKAKOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1Krystyna KOŚKOKOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1Olga RYGOROWICZKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
1Eugeniusz SACZKOKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
1Magdalena NIESTERUKKOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1Alla GRYCKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
1Alicja IWANIUKKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
1Piotr ONISZCZUKKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
1Aleksy SACHARUKKOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1Jarosław Marek TROCHIMCZYKKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
1Lucyna RUSZUKKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
1Dorota Agnieszka RUDNICKAKOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1Bazyl STEPANIUKKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
1Tadeusz GAWRYLUKKOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1Ireneusz NICZYPORUKKOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1Jerzy GERMANKOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
1Piotr IWANIUKKOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
1Jarosław KIŚLAKKOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1Czesław Kazimierz MŁODZIANOWSKIKOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
1Alina MISZCZUKKOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
1Piotr RYBAKKOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
1Anatol ŁAPIŃSKIKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
1Walentyna TYSZKO-DUBOWKOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
1Grzegorz SURELKOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
1Katarzyna GRYGORUKKOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1Joanna KOJŁOKOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1Henryk ŁUKASZEWICZKOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1Lech Jan MICHALAKKOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1Bogusław Szczepan ŁABĘDZKIKOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1Anna KOZŁOWSKAKOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1Anna OLEJNICZAKKOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1Rafał KRUSZEWSKIKOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1Adam Marek BERKKOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1Iwona DAWIDZIUKKOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1Krzysztof OSIPIUKKOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1Mirosław ROMANIUKKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT HAJNÓWKA
1Anna MUSKAŁAKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT HAJNÓWKA
1Anna LASOTAKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT HAJNÓWKA
1Alla SUPRUNKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT HAJNÓWKA
1Daniel Piotr MISZCZUKKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT HAJNÓWKA
1Dorota FRANKOWSKA-SAJEWICZKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT HAJNÓWKA
1Paweł DOLIŃSKIKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT HAJNÓWKA
1Maria KOWALIKKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT HAJNÓWKA
2Robert SAWICKIKOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
2Łukasz CHANIŁOKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT HAJNÓWKA
2Tamara OSIPIUKKOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
2Stefan SADOWSKIKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
2Jan ADAMCZUKKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
2Krzysztof Eugeniusz PETRUKKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
2Alina GINSZTKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
2Halina NIKOŁAJUKKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
2Barbara LEONIUKKOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
2Włodzimierz GOLONKOKOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
2Sergiusz KOJŁOKOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
2Piotr FILIMONIUKKOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
2Walentyna BIRYŁKOKOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
2Mateusz Damian GUTOWSKIKOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
2Eugenia KONDRACIUKKOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
2Marek BAGROWSKIKOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
2Maria CHROŚCIELEWSKAKOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
2Mariusz AGIEJCZYKKOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
2Andrzej ŁUKASIEWICZKOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
2Irena OSIPIUKKOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
2Mirosława SZPILKOKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT HAJNÓWKA
2Sergiusz NICZYPORUKKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT HAJNÓWKA
2Andrzej Piotr DACKIEWICZKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT HAJNÓWKA
2Halina CHODAKOWSKAKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT HAJNÓWKA
3Alina SNARSKAKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT HAJNÓWKA
3Leon PSZCZOŁAKKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT HAJNÓWKA
3Ewelina KENDYŚKOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
3Justyna TYMOSZEWICZKOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
3Agata Katarzyna RYCHCIK-SKIBIŃSKAKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
3Stefan NICZYPORUKKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
3Jan KORCZKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
3Mariusz NICZYPORUKKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
3Marzanna KONOBROCKAKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
3Jan KUPTELKOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
3Mirosław ŁUKIANIUKKOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
3Marek TYCZYNOKOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
3Małgorzata KLIMOWICZKOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
3Grzegorz BADOWIECKOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
3Helena MOJSEWICZKOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
3Jarosław GERASIMIUKKOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
3Monika ALEKSIEJUKKOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
3Irena PASZKOWSKAKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT HAJNÓWKA
3Łukasz IWACIKKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT HAJNÓWKA
3Irena ŁOGWINIUKKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT HAJNÓWKA
4Justyna JARMOCIKKOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
4Barbara BIELAWSKAKOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
4Tamara MOROZKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT HAJNÓWKA
4Andrzej SKIEPKOKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
4Agnieszka JARMOCIKKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
4Anna SIMOŃCZUKKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
4Jerzy ONISKIEWICZKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
4Elżbieta KABAĆKOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
4Sylwia IWANOWSKAKOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
4Grzegorz SKIEPKOKOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
4Łukasz ZASIMKOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
4Konstanty WAWRZENIUKKOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
4Mirosław KULBACKIKOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
4Roman OSTAPCZUKKOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
4Krzysztof NIEMCUNOWICZKOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
4Dariusz MALISZKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT HAJNÓWKA
4Kamila JAKIMIUKKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT HAJNÓWKA
4Andrzej OSTASZEWSKIKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT HAJNÓWKA
4Sergiusz BIRYCKIKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT HAJNÓWKA

PiS Prawo i Sprawiedliwość, Kukiz'15, Koalicja Obywatelska, PO Platforma Obywatelska, PSL Polskie Stronnictwo Ludowe, SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej w powiecie hajnowskim

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies - więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".